w0gqpADoQw.jpg
99XErvwmOx.jpg
w0gqp161OX.jpg
Og90YA0Ygr.jpg

HUDA BEAUTY MATTE LIQUID LIPSTICK & LINER(INSPIRED) -BOMBSHELL

SGD5.50SGD8.50

In stock! đź’‹Bombshell đź’‹Famous đź’‹Trendsetter đź’‹Heartbreaker đź’‹Material Girl đź’‹Cheerleader đź’‹Venus đź’‹Vixen đź’‹Icon đź’‹Trophy Wife đź’‹Video Star

Whatsapp
Fb messenger