lR6ZW2o5AJ.jpg
oZJ3WAlY1A.jpg
mqX1WG1NLA.jpg
nRJ2WJw8XP.jpg

HUDA BEAUTY MATTE LIQUID LIPSTICK & LINER (INSPIRED) - VENUS

SGD5.50SGD8.50

In stock! đź’‹Bombshell đź’‹Famous đź’‹Trendsetter đź’‹Heartbreaker đź’‹Material Girl đź’‹Cheerleader đź’‹Venus đź’‹Vixen đź’‹Icon đź’‹Trophy Wife đź’‹Video Star

Whatsapp
Fb messenger