x6jp0Z5Vpr.jpg
jYJXjRzpl5.jpg
NO1lgYmN5D.jpg
NO1lgWqJwD.jpg

HUDA BEAUTY MATTE LIQUID LIPSTICK & LINER (INSPIRED) - VIXEN

SGD5.50SGD8.50

In stock! đź’‹Bombshell đź’‹Famous đź’‹Trendsetter đź’‹Heartbreaker đź’‹Material Girl đź’‹Cheerleader đź’‹Venus đź’‹Vixen đź’‹Icon đź’‹Trophy Wife đź’‹Video Star

Whatsapp
Fb messenger